Propozice

Obecné informace:

1. Geocachingrally se může zúčastnit závodník starší 18 let.  Posádkou vozidla můžou být i děti do 18 let pouze za doprovodu rodičů.
2. Řidič vozidla je zodpovědný za všechny osoby ve vozidle.
3. Každý účastník se závodu účastní na vlastní nebezpečí.
4. Registrační poplatek je nevratný, pokud bude registrace zrušena závodníkem. Registrace je přenosná zdarma.
5. Registrace bude ukončena 31.7.2020.
6. Účastník může být diskvalifikován v případě neuposlechnutí  pokynů organizátorů, porušení pravidel soutěže, porušení ducha fair play a za poškozování životního prostředí.
7. Soutěžící je povinen dodržovat místní pravidla silničního provozu.
8. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu trasy a pravidel soutěže.

Administrativní a technické požadavky:

1. Každý řidič musí mít sebou platný řidičský průkaz podle typu registrovaného vozidla, osvědčení o registraci vozidla a platnou zelenou kartu.
2. Každý soutěžící musí mít sebou občanský průkaz nebo cestovní pas.

Technické požadavky:
1. Vozidlo musí mít po celou dobu konání soutěže platnou technickou kontrolu.
2. Vozidlo musí být vybaveno povinnou výbavou (trojúhelník, lékárnička atd.) odpovídající předpisům všech zemí po trase závodu

Doplňková povinná výbava:

Motocykl / Quad

Automobil / UTV

Pokud nejste uveden jako vlastník vozidla v ORV (malý technický průkaz), musíte mít plnou od majitele!!!

Pravidla soutěže:

1. Závodník smí použít na závod pouze jedno vozidlo. To nesmí být během závodu vyměněno za jiné.
2. Vozidlo musí být vybaveno GPS navigací, která musí být zapnuta po celou dobu každé etapy. V přístroj musí být aktivován záznam a ukládání projeté trasy. Záznam projeté trasy musí být na vyžádání poskytnut organizátorům.
3. Pořadí je hodnoceno podle počtu získaných bodů za nalezení kontrolních bodů a kešek. Trestné body se od celkového součtu odečítají.
4. Soutěžící mají přísný zákaz poškozovat nebo ničit vybavení kontrolních bodů.
5. Pokud nastane situace o které se nezmiňují pravidla, rozhoduje o věci ředitel závodu.
6. Závodník může podat protest, při složení kauce 500,- Kč. V případě oprávněného protestu mu bude kauce vrácena.

Penalizace:

Diskvalifikace:

Navigace:

1. Na závod je nutné mít GPS navigaci, která umožňuje použití i mimo vozidlo. Navigace musí umožňovat zobrazení projeté trasy. Tato funkce musí být na přístroji aktivována.
2. Vaše navigace musí umožňovat navigaci podle zadaných bodů. Tedy přímo na zadané souřadnice mino cesty.
3. Všechny body budou ve startovních kartách uvedeny ve formátu souřadnic: Stupně° Minuty' (50° 14,326') - v GPS jako formát DD MM.mmm - právě tento formát je primárně využíván v Geocachingu
4. Ověřte si, zda je vaše navigace vhodná na geocaching.

Startovné:

 Automobil / UTV ( řidič + navigátor )  800,-Kč
 Motocykl / Quad ( řidič )  800,-Kč
Každý další spolujezdec ve vozidle nebo spoujezdec na motocyklu   zdarma
 Děti do 15 let a domácí mazlíčci   zdarma
Platba registračního poplatku musí být provedena nejpozději do 10 dnů od obdržení výzvy k platbě. Pokud nebude platba provedena v řádném termínu  bude registrace zrušena.  

 Včasnou registrací a zajistíte si místo na startu. Počet závodních posádek je omezený.

Potřebujete navigaci, odolný telefon nebo tablet?

S výběrem a koupí vhodné navigace, odolného telefonu nebo tabletu vám pomůžeme. Stačí kontaktovat našeho experta Roberta. Napište mu vaše dotazy nebo požadavky na mail lowy@davepo.cz.

MEDICAL SERVICE DAVEPO

O bezpečnost závodníků se bude starat Medical service Davepo

15826628_1860529564193326_1151086931369971791_n